Ochrana osobných údajov / GDPR

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:
KAMON, s.r.o.

Sídlo:
Dolný Moštenec 205
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 343 25

zapísaný v ORSR OS Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 15534/R

Informačná povinnosť pre dotknuté osoby:

  1. Zamestnanci spol. KAMON, s.r.o.
  2. Uchádzači o zamestnanie v spol. KAMON, s.r.o. (Dokument č. 1 a Dokument č. 2)
  3. Klienti KAMON, s.r.o.
  4. Duálne vzdelávanie KAMON, s.r.o.
  5. Ostatné dotknuté osoby KAMON, s.r.o.
  6. Kamerový systém KAMON, s.r.o.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!