+421 42 432 01 99
       

Duálne vzdelávanie

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania

Pozrite si viac informácií (PDF formát).

Študuj a pracuj. Zastreš si svoju budúcnosť.

Chceš študovať a popri tom zarábať?

Chceš sa stať odborníkom v remesle, ktoré zaručí Tvoju úspešnú budúcnosť?

Chceš sa uplatniť na trhu práce a nestáť rady medzi nezamestnanými?

 

Rozhodni sa pre duálne vzdelávanie

Naučíš sa odborné remeslo, získaš vysokú odbornosť a po ukončení školy sa zamestnáš, alebo začneš podnikať.

 

Duálne vzdelávanie

 • je osvedčený systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania
 • je spojením teoretického vzdelávania na strednej odbornej škole a praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa
 • zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám praxe

Výhody duálneho vzdelávania

 • Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ
 • Príležitosť získať kvalitnú prípravu na povolanie
 • Získanie  nadštandardných poznatkov do praxe, s možným konkurenčným zvýhodnením absolventov

Rozhodni sa pre nás

Poskytneme Ti odborné praktické vzdelávanie a urobíme všetko pre to, aby sa z Teba stal  vysoko kvalifikovaný odborník, stále viac žiadaný „majster remesla“, s perspektívou skvelej profesionálnej budúcnosti.

KAMON s.r.o. je  úspešná spoločnosť, ktorá realizuje strechy, klampiarsku výrobu, montáže striech, ale aj medzinárodnú nákladnú dopravu a kompletné služby autoservisu.

Vykonávame vysoko odborné činnosti, ktoré sú stále viac vyhľadávané a žiadané.  Pri práci využívame najmodernejšie technológie a postupy, používame najkvalitnejšie materiály. Odbornosť a manuálna zručnosť je však našou výhradnou výsadou.  Za 13 rokov  pôsobenia sme si vybudovali vysokú odbornú úroveň a uznanie.

 

Kde môžeš s NAMI študovať v školskom roku 2022/2023?

SOŠ Považská Bystrica,
ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

V učebných odboroch:

3684 H Strechár

Uplatnenie v praxi:  Realizácia odborných činností súvisiacich  so strechou ako celkom. Absolvent má  odborné vedomosti a  manuálne zručnosti súvisiace so strešnými nosnými konštrukciami, krytinami, izoláciami a výrobou, osadzovaním resp. montážou klampiarskych prvkov.

2487 H 01 Autoopravár – mechanik

Uplatnenie v praxi: Odborné činnosti súvisiace s opravou cestných motorových vozidiel a ich funkčných celkov, montáž, demontáž,  kontrola a opravy jednotlivých častí motorového vozidla. Identifikácia porúch, využívanie diagnostických zariadení.

Viac informácií na www.sospb.sk

SOŠ stavebná Žilina,
Tulipánova 2
011 62 Žilina

V učebných odboroch:

3663 H Tesár – železobetonár

Uplatnenie v praxi: Realizácia odborných činností, montáž viazaných konštrukcií krovov,  zhotovovanie a osadzovanie tesárskych konštrukcií,  ručné a strojné obrábanie dreva, stavba debnenia a lešenia.

2487 H 01 Autoopravár – mechanik

Uplatnenie v praxi: Odborné činnosti súvisiace s opravou cestných motorových vozidiel a ich funkčných celkov, montáž, demontáž,  kontrola a opravy jednotlivých častí motorového vozidla. Identifikácia porúch, využívanie diagnostických zariadení.

Viac informácií na www.sosstavebna.sk

Pre záujemcov ponúkame:

 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo v našej spoločnosti
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese
 • Výučbu v moderných priestoroch , na moderných technológiách
 • Získanie vysokej kvalifikácie a odbornosti, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
 • Finančné a hmotné zabezpečenie počas štúdia
 • Benefity zamestnávateľa a školy  počas štúdia
 • Úzku spolupráca podniku, školy a žiaka
 • Vysokú pravdepodobnosť získania budúcej pracovnej zmluvy

Pre budúcu spoluprácu  sú potrebné, zo strany žiaka, nasledovné kroky:

 1. Vyplniť a poslať prihlášku do sídla spoločnosti KAMON, s.r.o
 2. Zúčastniť sa pohovoru u zamestnávateľa
 3. Získať potvrdenie o účasti v systéme duálneho vzdelávania
 4. Poslať potvrdenie spolu s prihláškou na vybratú strednú odbornú školu

Prihláška vo formáte PDF: Prihláška na duálne vzdelávanie

Pre viac informácií o možnostiach štúdia  v systéme duálneho vzdelávania Ti kedykoľvek poskytneme na adrese: ekonom@kamon.eu

 

 

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!

Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Nastavenie Cookies
Súhlasím
Nesúhlasím
Súkromie a Cookies
Pravidlá Cookies
Názov Cookie Aktívny?
Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

Viac informácií
                       Uložiť nastavenia
Nastavenie Cookies