AKCIA: Strecha zadarmo! viac info
       

Kedy  treba riešiť tému zachytávače snehu a prečo ich montovať?

 

Zachytávače snehu je potrebné montovať na strechu, pokiaľ nie sú uvedené v projekte. Hlavne kvôli kolaudácii.  Ak stavebný projekt nemáte, je to na Vašom rozhodnutí kvôli ochrane majetku a života.  Zachytávače snehu sú majitelia budov povinní mať namontované, v prípade že sneh padá na verejné komunikácie, prípadne je budova v historickej časti obce.

 

Kam sa umiestňujú?

Na protiľahlé strany domu, aby bola váha snehu rovnomerne rozložená. V prípade zlého rozloženia snehu môže ochrana zlyhať, treba mať primerane rozložený sneh na streche, aby váha snehu nebola napr. iba na jednej strane. Je potrebné dať vtedy zachytávače aspoň ponad odkvap a na stred strechy (mal by to určiť projektant, prípadne odborný montážnik). Počet a typ zachytávačov navrhuje výrobca strešnej krytiny napr. odborná príručka.

Typy zachytávačov snehu:

  • Betónový
  • Keramický
  • Plechový
  • Rúrkový
  • Mrežový
  • Dvojkrížový
  • Guľatinový
  • Oblúkový

 

Zabezpečenie proti zošmyknutiu snehu:

Optimálne zabezpečenie zaisťuje pravidelné rozdelenie protisnehových hákov na celej ploche škridlovej strechy. Je tak zabezpečené rovnomerné rozloženie váhy snehu, estetika strechy a taktiež bezproblémová kolaudácia stavby. V prípade „skrutkovanej“ a maloformátovej plechovej krytiny sa používajú tzv „zachytávače sedlové“, spevnenie pod zachytávač a tesnenie EPDM 10m. Ktoré sa najčastejšie skrutkujú v 2. a 3. rade nad odkvapovou hranou. Ak je dĺžka krovky > ako 6m alebo strechy nad 30° odporúča sa pridať do stredu strechy ďalší rad zachytávačov.

V prípade falcovanej krytiny a click je princíp použitia rovnaký, ale použije sa protisnehová rúra a antikorový držiak.

Neviete, aký typ zachytávačov snehu je vhodný pre vašu strechu ? Kontaktujte nás. Náš tím odborníkov Vám rád pomôže.

Kategórie


Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!