+421 42 432 01 99
       

Rekonštrukcia podkrovia

REKONŠTRUKCIA PODKROVIA

Podkrovné priestory v minulosti slúžili na uskladnenie sezónnych vecí majiteľov domu. Postupom času sa však tieto priestory vo väčšine prípadov stávajú skladiskom nepotrebných a zavadzajúcich predmetov. Nakoľko je na trhu nedostatok nehnuteľností na bývanie, podkrovia získali nezastupiteľné ocenenie v spojitosti s možnosťou získania nových obytných priestorov pre mladšie generácie.

Prečo začať s rekonštrukciou?

 • ak chceme získať nový priestor, či už obytný alebo úložný
 • zvýšenie tepelného komfortu
 • zníženie nákladov na energie
 • zníženie hluku
 • zabezpečenie vniknutiu hlodavcov
 • zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti
 • skrášlenie priestoru domu

 

Ako začať?

Na začiatku treba zistiť, či je podkrovie vhodné na bývanie. Treba si dať  pozor a pred realizáciou je dobré všetko poriadne naplánovať.

Na začiatok je nevyhnutné odstrojenie strešného plášťa – demontuje sa stará krytina, izolácie, pôvodné strešné fólie a pod. Pokračujeme kontrolou drevenej konštrukcie domu – kontrola stavu konštrukcie krovu, hniloby, poškodenia krovu – priehyby a pod. V ideálnom prípade je vhodné dať posúdiť stav krovu statikovi, prípadne inému uznávanému odborníkovi z praxe.

Stavebný prieskum by mal ukázať náročnosť premeny podkrovia na obytný priestor – mal by odhaliť nedostatky konštrukcií, upozorniť na riziká a zároveň ujasniť rozsah stavebných prác a potrebné množstvo a typ stavebného materiálu, s čím úzko súvisí cena realizácie.

Pozor si treba dať na:
– miesta s vyšším výskytom vlhkosti,
– miesta uloženia drevených prvkov na murive (pomúrnica, väzné trámy, prahy),
– miesta prestupov v krytine, kde by mohla zatekať voda,
– viditeľné, ale aj skryté trámy, uložené vo vonkajšom múre, v okolí komínových telies, stožiarov, pod dlažbou a podobne.

V ideálnom prípade je vhodné dať konštrukciu krovu posúdiť statikovi.

Dôležitý je aj názor stavebného úradu na tvaroslovie strechy a spôsob presvetlenia podkrovných priestorov, ktoré má vplyv na obytnú plochu. Potrebné je tiež zistiť možnosť napojenia na existujúce inžinierske siete, inštalácie, komíny a tiež možnosť využívania spoločného schodiska v bytovom dome alebo prístupu k budúcim bytom v podkroví.

Na zobytnenie podkrovia je najvhodnejšia:

 • krokvová konštrukcia bez väzných trámov,
 • vhodná je aj hambálková konštrukcia s priečnymi vzperami,
 • obnažené trámy väznicovej konštrukcie krovu sú síce efektným prvkom v interiéri, výrazne však komplikujú rekonštrukciu,
 • nevhodnú a poškodenú nosnú konštrukciu strechy je potrebné vymeniť celú alebo jej časti,

Postup rekonštrukcie

Po začiatočnom posúdení celého podkrovia sú potrebné nasledovné kroky:

 • Vymeniť poškodené častí krovu
 • Namoriť krov a ošetriť všetkých drevené časti proti škodlivým organizmom
 • Postupne podľa typu strešnej krytiny montovať: kontralaty, laty, dosky, strešnú fóliu, nadkrokvová izoláciu.
 • Zatepliť strechu – z vnútornej strany: medzikrokvová izolácia – vata, súčasný trend je aj striekaná izolácia
 • V prípade, že sa nevymieňa strešná krytina je vhodné namontovať dodatočnú izoláciu pod krokvami. Ideálna je PIR izolácia, pretože neuberá priestor v interiéri a zároveň má vysokú účinnosť. (O tejto izolácii sme písali v predchádzajúcom príspevku.)
 • Na rošt upevniť parotesnú fóliu. V súčasnej dobe vznikajú nové technológie už aj s menivým difúznym odporom (Tyvek).
 • Na presvetlenie podkrovia sú najčastejšie inštalované strešné okná, v prípade miestností so zvýšenou vlhkosťou v plastovom prevedení. Tu si treba dať pozor na napojenie strešného plášťa na konštrukciu strešného okna, pretože prenikajúcou vlhkosťou sa už po krátkom čase môžu okná (najmä drevené) deformovať a časom prestanú plniť svoju funkciu. Takisto sa môžu zvoliť vikiere alebo celoplošné ateliérové presklenie.
 • Popri montáži sú potrebné rôzne drobné spojovacie prvky ako spony, vruty, pásky na fólie, Z náradia sú nevyhnutné kladivo, akumulátor, pneumatické náradie, klincovačky a pod.
Podľa zvoleného dizajnu podkrovia sa používajú sa rôzne druhy obkladov. Pri vidieckom štýle napr. tatranský obklad, pri modernom dizajne – sadrokartón, OSB dosky s fasádnou stierkou a pod.

Rekonštrukcia zateplenej strechy nad podkrovným priestorom je naozaj zložitá a náročná na dokonalé vyhotovenie detailov. Preto odporúčame investorom, aby svoj čas venovali radšej vyhľadaniu skúsených odborníkov s dobrými referenciami.

Možnosť finančnej pomoci od štátu

Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

 

Rekonštrukcia podkrovia, pri ktorom sa zatepľuje strecha a steny rodinného domu je súčasťou projektu štátnej pomoci SR „Obnova rodinných domov“, tzn. že si môžete požiadať o refundáciu nákladov spojených s rekonštrukciou domu. 

 

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti domov, ktoré pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

 

Viac info o štátnej pomoci sa dozviete na stránke: www.obnovdom.sk

.

Kategórie príspevkov:


Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!

Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Nastavenie Cookies
Súhlasím
Nesúhlasím
Súkromie a Cookies
Pravidlá Cookies
Názov Cookie Aktívny?
Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

Viac informácií
                       Uložiť nastavenia
Nastavenie Cookies