Montáž

Pri montáži striech a klampiarskych prvkov sa vyžadujú dobré skúsenosti, a preto zamestnanci firmy pravidelne absolvujú montážne školenia na Slovensku ako aj v zahraničí, aby Vám mohla byť ponúknutá vysoká kvalita práce za použitia najaktuálnejšej technológie.

Služby

 

Zabezpečujeme stavebné práce:

  • kompletná montáž strechy
  • montáž krovu, lát, kontralát, debnenia
  • montáž nadkrokvovej PIR izolácie (THERMANO, BRAMACTHERM a iné)
  • výroba a montáž klampiarskych detailov na mieru
  • montáž strešných doplnkov (okná, svetlovody, výlezy, prestupy, protisnehová zábrana, bezpečnostné prvky, bleskozvod a iné)
  • montáž odkvapových systémov
  • montáž priemyselných hál
  • montáž sendvičových panelov
  • montáž plochej strechy so zásypom resp. zelená (vegetačná) strecha
  • ekologická likvidácia eternitu a odvoz odpadu

Zvláštnou špecializáciou je montáž a predaj originál nemeckej prírodnej štiepanej bridlice Rathscheck.

 

Vybrané naše referencie:

Ďalšie referencie

+421 907 913 530
+421 917 149 751
ponuky@kamon.eu

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!